fbpx

Predíďte vzniku preležanín!

Nehoda, nečakaná udalosť, všetko toto môže byť dôvodom tvorby preležanín, nemusí to vždy závisieť len od veku pacientov. Ale faktom však je že oveľa skôr sa vyskytuje u pacientov vo vyššom veku a u tých hlavne čo sú pripútaný k posteli. Ich veľká väčšina trpí preležaninami. Je dokázané to že, ak sa patrične stará o pacienta, môže to prispievať vo veľkej miere k jeho uzdraveniu. V mladšom veku sa ešte ľudské telo rýchlo zregeneruje ale v pokročilom veku sa už proces uzdravovania spomaľuje. Väčšie sklony mať preležaniny majú tí ktorý starší a majú obmedzený pohyb, pacienti s horúčkami a so zoslabnutou imunitou. Možnosť vytvorenia sa preležaniny sa týka v prvom rade tých pacientov ktorý sa sami od seba nevedia hýbať, alebo vedia len veľmi ťažko meniť svoju polohu.

Dekubity sa dajú predvídať na základe primárnych a sekundárnych príznakov, tieto zistené informácie v prieskume sa vyhodnocujú na základe odporúčania odborného protokolu podľa Nortonovej alebo Bradenovej mierky.

0. Fáza preležaniny znamená možnosť výskytu preležaniny. Žiadne príznaky na koži nemá, ale to ešte neznamená že sa preležanina nemôže vytvoriť. V takomto prípade u ohrozených ľudí najdôležitejšou úlohou je prevencia. Prvou fázou dekubitu je keď koža je na dotyk teplá, stenšená a má sklony k poraneniu. – rýchlo sa vytvára. V prvom štádiu sa ešte dá priebeh odvrátiť. Nestačí však ale ak u pacienta často meníme polohu pretáčaním, dôležité je aj to aby sme sa pravidelne a preventívne starali o rizikové miesta.

Používajte denne regenerujúci gél dermolex, aby ste predišli príznakom spôsobujúcich preležaniny.

Ako vieme zabrániť vzniku preležaniny?

Podľa možností často striedajme pozíciu pacienta, takto vieme predísť aby sa vytvorili na dotyk citlivé miesta. Treba dbať o to aby pacient neležal stále len na chrbte. Často ho pretáčajme raz na pravú raz na ľavú stranu. Plachta by mala byť za každých okolností suchá a úplne narovnaná nedokrčená. U pacienta obráteného na brucho sledujeme aby správne vedel dýchať. Končatiny ktoré sú pod neustálym tlakom (lakte, päty, krížová kosť, zadok) podopierame malým vankúšikom. Staráme sa o pokožku pacienta pravidelným umývaním a kúpaním. Po umývaní a kúpaní vždy a za každých okolností poutierame pokožku pacienta úplne do sucha.

Na základe epidemiologických údajov môžeme vyhlásiť z mnohých zdravotníckých zariadení že výskyt dekubitu je vysoký s vysokými nákladmi. Kvalita života pacienta trpiaceho dekubitom dramaticky klesá. Môžeme teda povedať že: treba brať veľkú pozornosť na prevenciu proti vzniku preležaniny.

O používaní regeneračného gélu dermolexsa dočítate viac tu.